Въртения

Въртенията са сложни динамични равновесни упражнения, при които се осъществява завъртане поне около една ос на човешкото тяло на минимум от 360°, като в повечето случаи в художествената гимнастика това се явява надлъжната ос на гимнастичката. Доколкото кинетичният момент на тялото на гимнастичката при въртене се стреми да остане непроменен, големината на момента на инерция и ъгловата скорост на тялото се оказват свързани с обратна зависимост. Колкото по-малък е моментът на инерция на тялото на гимнастичката спрямо вертикална ос, толкова по-голяма е скоростта на въртене на тялото.

Катедра "Гимнастика"Видео съдържание

Учебно видео съдържание, създадено от Катедра "Гимнастика" към Национална спортна академия "Васил Левски".