Групови упражнения

Груповите упражнения са разделени в зависимост от техническото ниво на състезателите и са подходящи за всички акробатични категории.

Катедра "Гимнастика"Видео съдържание

Учебно видео съдържание, създадено от Катедра "Гимнастика" към Национална спортна академия "Васил Левски".