Индивидуални упражнения

Индивидуалните упражнения са диференцирани по акробатичен пост – връх, основа.

Катедра "Гимнастика"Видео съдържание

Учебно видео съдържание, създадено от Катедра "Гимнастика" към Национална спортна академия "Васил Левски".