Греда

Гредата е равновесен уред, най-специфичният в спортната гимнастика за жени. Характерно за него е, че се изисква създаването на нов двигателен навик за запазване на устойчиво положение на тялото. Това е свързано с ограничената площ, която е четири пъти по-малка в сравнение с тази на земя при изпълнение на едно и също упражнение.

Катедра "Гимнастика"Видео съдържание

Учебно видео съдържание, създадено от Катедра "Гимнастика" към Национална спортна академия "Васил Левски".