Смесена успоредка

Смесената успоредка е единственият висов уред в спортната гимнастика за жени. Упражненията, които се изпълняват на него, са динамични, със сложна координация и голяма амплитуда. Двата успоредни и асиметрични пръта създават големи възможности за изпълнение на разнообразни по структура упражнения.

Катедра "Гимнастика"Видео съдържание

Учебно видео съдържание, създадено от Катедра "Гимнастика" към Национална спортна академия "Васил Левски".