Кон с гривни

Конят с гривни е един от най-старите гимнастически уреди в спортната гимнастика за мъже. Упражненията на кон с гривни са динамични и своеобразни по форма. При изпълнението им се изисква висока степен на концентрация, координация, чувство за баланс, ритъм и точно дозиране на усилията. Необходимо е запазването на динамично равновесие върху ограничена опора и динамична промяна на условията при различните упражнения.

Катедра "Гимнастика"Видео съдържание

Учебно видео съдържание, създадено от Катедра "Гимнастика" към Национална спортна академия "Васил Левски".