Катедра "Гимнастика"

Художествена гимнастикаГимнастика

Катедра "Гимнастика"Видео съдържание

Учебно видео съдържание, създадено от Катедра "Гимнастика" към Национална спортна академия "Васил Левски".
Равновесия

Равновесия

Равновесия

Въртения

Въртения

Въртения

Скокове

Скокове

Скокове