Равновесия

Равновесията в художествената гимнастика са упражнения, при които се запазва устойчиво положение (фиксирана форма) на тялото при намалена опорна площ и различни положения на свободните от опора части. Задачата за запазване на равновесието се свежда до задържане на проекцията на ОЦТ в пределите на ефективната опорна площ.

Катедра "Гимнастика"Видео съдържание

Учебно видео съдържание, създадено от Катедра "Гимнастика" към Национална спортна академия "Васил Левски".