Скокове

Скоковете са краткотрайни динамични упражнения, като по структура на движението и по степен на мускулното усилие се отнасят към скоростно-силовите упражнения. Траекторията на ОЦТ зависи от големината на началната скорост и от ъгъла на излитане, които сключват направление на вектора начална скорост и хоризонтална ос в момента на отделянето на тялото от опората. Формата на траектория на ОЦТ за летежния период се задава по време на опорния период и не може да бъде променена по време на безопорната фаза.

Катедра "Гимнастика"Видео съдържание

Учебно видео съдържание, създадено от Катедра "Гимнастика" към Национална спортна академия "Васил Левски".